Angolul Németországban! KGK hallgatók, figyelem!!!!

Két német partner egyetem, a WestfälischeHochschule és a Hochschule Niederrhein

vendég professzorai tartanak előadást intézményeikről, az ottani tanulási lehetőségekről.

Kiknek fontos erről tudni: a BSc és MSc szakos közgazdász hallgatóknak, mert a miénkhez hasonló jellegű képzés folyik mindkét egyetemen, angol nyelven, itthon jól beszámítható kreditekkel.

A kinti tanuláshoz Erasmus ösztöndíj pályázható.

Fentieken túl a tavaszi félévben 5 hallgatónak lehetősége lesz 2 hétre Németországba utazni, egy angol nyelvű intenzív programra, amit a két, egymással szorosan együttműködő német egyetem szervez. A részvétel költségeit a vendéglátó intézmény pályázati forrásból fedezi.

Természetesen a műszaki menedzser hallgatóknak is lehetősége van a fenti programon részt venni.

Van tehát miről kérdezni, érdeklődni!!!

Helyszín: Tavaszmező utca 17, I. em., Tanácsterem

Időpont: 2013. október 29., kedd, 17 óra.

És akik az előadást tartják:

Raymond Figura professzor, WestfälischeHochschule és Harald Vergossen professzor, Hochschule Niederrhein.