Pályázati felhívás Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére

Egyéni pályázati felhívás - Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj - Innovatív oktatás

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére.

A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

A felhívás témakörei

A hallgatóközpontú, innovatív oktatási és értékelési módszerek keretén belül:

  • Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési megoldások
  • Újszerű, nemzetközileg versenyképes, tanulóközpontú oktatási módszerek.
  • IKT eszközök, programok innovatív alkalmazása a felsőoktatásban.
  • Újszerű, rugalmas, interaktív oktatási és értékelési módszerek,
  • Különleges igényű, hátrányos helyzetű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, e csoportok felsőoktatásban való részvételének, mobilitásának elősegítése online-offline oktatási eszközök akadálymentesítése révén.
  • Az oktatók, PhD-hallgatók számára kínált, az intézményen belül kifejlesztett, szervezett pedagógiai módszertani (tovább)képzési programok.
  • A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei.

Nevezési feltételek:

A felhívásra magyarországi felsőoktatási intézményben hivatalosan oktató munkatárs(ak) nevezhetnek.

A nevezés módja:

Nevezni 2017. április 25. és június 25. között a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető on-line jelentkezési lap kitöltésével, valamint az ehhez kapcsolódó, pályázó által benyújtott, csatolt dokumentumokkal lehet.

Bővebb információ a felhívás tartalmáról és a jelentkezési feltételekről, illetve a pályázat benyújtásának módjáról a felhívásban található.


Felhívás

Jelentkezési lap - Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

Technikai segítségnyújtás

Jelentkezési lap MINTA előnézet