Pályázati határidő meghosszabbítása!

Felhívás Erasmus+ és Kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

Kedves hallgatók! 

A pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbítottuk, az új határidő 2018. március 06.!

 

Pályázati kiírás:

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra 2018/2019 őszi és tavaszi félévre

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára az Erasmus+ és Kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.

 

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak:

- hallgatói tanulmányi célú mobilitás (1 vagy 2 szemeszter),

- hallgatói szakmai gyakorlat (2-12 hónap),

- frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap).

 

Pályázható mobilitás típusok oktatóknak/személyzetnek:

- rövid távú oktatási mobilitás,

- képzés, intézménylátogatás.

 

A pályázatok beadási határideje:

2018. március 6. (kedd) éjfél.

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat a kari koordinátorhoz kell benyújtani, valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan kitöltésével.

 

A hallgatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/urlapok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok

 

Az oktatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/urlapok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok

 

A személyzeti űrlapok a következő útvonalon érhetők el:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/urlapok

 

Hallgatói mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

- magyar vagy uniós állampolgárság, vagy más ország állampolgára, aki az ÓE-n tanul,

- aktív hallgatói jogviszony,

- legalább 1 (tehát egy) lezárt félévvel rendelkezik (a karok ettől szigorúbb elvárásokat is meghatározhatnak),

- szakmai gyakorlatra jelentkezés esetében fogadóintézmény bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, akár felsőoktatási intézmény is,

- a fogadó intézményben végzendő tanulmányok / szakmai gyakorlatok feleljenek meg a későbbiekben megszerzendő diploma / képesítés céljainak és követelményeinek.

 

Oktatói, személyzeti mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

- magyar vagy uniós állampolgárság, aki az ÓE-vel munkaviszonnyal rendelkezik

-oktatási mobilitás esetén az ÓE munkavállalója (óraadók is pályázhatnak),

- képzési és intézménylátogatási célú mobilitás esetén az ÓE főállású munkavállalója,

- az oktatói mobilitás időtartama Erasmus+ esetén min. 2 nap, Kreditmobilitás esetén 5 munkával töltött nap, ez időszak alatt minimum 8 órát kell tartani,

- a képzési vagy intézménylátogatási célú mobilitás Erasmus+ esetén min. 2 nap,

- oktatói/képzési/intézménylátogatási munkatervet kell kidolgozni.

 

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalakon található:

 

A hallgatók esetében:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/informaciok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

 

Az oktatók esetében:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/informaciok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

 

A személyzet esetében:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/informaciok

 

Bírálatok

A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott saját szempontrendszer alapján történik, nyelvi és motivációs beszélgetés lebonyolításával egyetemben.

 

Fair play megsértésének következményei

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket / szakmai gyakorlatot / friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítők a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.

A szerződésben vállalt oktatási / képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak / személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.