FEDEZD FEL A VILÁGOT NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJJAL

FEDEZD FEL A VILÁGOT NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJJAL!

Tandíjmentes külföldi tanulás vagy szakmai gyakorlat nemzetközi környezetben! Új országok, kultúrák megismerése, új barátok a világ minden pontjáról, az életre szóló élmények pedig itthon megtérülnek. A kint szerzett nyelvi és szociális készségek birtokában magabiztosabban indulhat a karrierépítés. 
 
 
Nemzetközi ösztöndíj-lehetőségek felsőoktatásban tanuló hallgatóknak
 
ERASMUS+ Kaland – karrier – közösség!
 
Az Erasmus+ program segítségével egyrészt tanulmányokat lehet folytatni valamely külföldi felsőoktatási intézményben (3–12 hónapig), másrészt szakmai gyakorlatot lehet teljesíteni valamely külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél (2–12 hónap), de akár kombinálni is lehet a két tevékenységet (3–12 hónap). EU-n belüli szakmai gyakorlaton frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzést követő egy évben, amennyiben a pályázat benyújtása aktív hallgatóként történik.
Az ösztöndíj nagysága EU-n belül a célországtól függően részképzés esetén havonta 420, 470 vagy 520 EUR, szakmai gyakorlatnál pedig havonta 520, 570 vagy 620 EUR. Ezen felül a szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz további havi 200 EUR, szakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek. 
Az EU-n kívüli tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj havonta 700 EUR, amely egy távolságon alapuló utazási támogatással egészül ki (20-1500 EUR). 
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók minden pályázattípus esetén külön kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.
 
 
Campus Mundi - A világ szinte bármely országába!
 
A Campus Mundi kiemelt összegű ösztöndíj segítségével külföldi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút teljesíthető.
Külföldi részképzés keretében egy félévet vagy trimesztert tölthetnek a hallgatók felsőoktatási intézményük partneregyetemeinek egyikén, vagy akár egy tanévet is államközi egyezményeknek köszönhetően a világ számos országában (Európán belül és kívül is). A freemover mobilitás keretében pedig – az intézményi partnerkapcsolatokon kívül – a világ bármelyik egyetemén teljesíthető egy félév. Mester- és PhD-képzés alatt kutatási tevékenységre is lehet pályázni. 
A külföldi részképzés időtartama 3–5 hónap (intézményközi egyezmények keretében vagy freemover/vendéghallgatói státuszban) vagy 3–10 hónap (államközi egyezmények keretében) lehet. 
Külföldi szakmai gyakorlat bármilyen cégnél, szervezetnél megvalósulhat, ahol a tanulmányokhoz kötődő tevékenységet, gyakornoki munkát végezhet a hallgató. A szakmai gyakorlat frissen diplomát szerzett hallgatóként a végzést követő egy évben is teljesíthető.
A szakmai gyakorlat időtartama 3–5 hónap lehet (vagy rövidebb időtartam esetén minimum 15 kredit).
Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200.000–350.000 Ft. Az ösztöndíj mellé kiegészítő támogatások is igényelhetők (pl. szociális támogatás, tartósan beteg vagy fogyatékkal élők támogatása, bizonyos országokba útiköltség támogatás).
A rövid tanulmányút nemzetközi kutatási projektben vagy szakmai versenyen való részvételt, művészeti tevékenységet, vagy külföldi tudományos konferencián való szereplést támogat. Az ösztöndíj időtartama 2–30 nap.
A támogatás mértéke a célországtól és az időtartamtól függően 7.440 és 24.800 Ft/nap között lehet. 1000 km-nél távolabbi célpont esetén útiköltség-támogatást is igényelhető.
 
CEEPUS - Irány Közép-Európa! 
 
A Közép-Európa és a Nyugat-Balkán 15 országába pályázható programmal cserefélév vagy a szakdolgozathoz szükséges anyaggyűjtés, konzultáció, ill. akár labormunka is pályázható, 1-5 hónapos időtartamra. Ha a küldő egyetemen van CEEPUS tematikus hálózati együttműködés, azon belül lehet pályázni. Ha az adott szakon nem működik hálózat, freemoverként lehet jelentkezni. A kiutazás megkezdéséig 2 lezárt félév szükséges.
 
Államközi ösztöndíjak - A világ közel 60 országába, Európán belül és kívül egyaránt!
 
A magyar és egy másik állam megállapodásán alapuló ösztöndíjprogramban teljes- és részképzés, nyári egyetem, valamint rövid és hosszú tanulmányutak a megpályázható ösztöndíjtípusok, amelyekben fogadóintézményt a pályázó választ. A jelentkezés a Tempus Közalapítvány által megadott pályázati határidőnek megfelelően történik. Az eredmény: garantált nyelvtudás, önállóság, tanulmányi és szakmai fejlődés, kapcsolatépítés és nyitottság a világra! 
 
Ezzel az ösztöndíjjal a világ bármely országába pályázhatnak a legalább mesterszakot vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett, 40 évnél nem idősebb magyar állampolgárok predoktori és posztdoktori kategóriában. A valamennyi tudományterületre megpályázható ösztöndíj kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatók vagy művészek számára ajánlott, akik publikációs listával vagy szakmai portfólióval támasztják alá rátermettségüket. 
 
Nemzetközi ösztöndíj-lehetőségek hallgatóknak >> osztondijkereso.hu