Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, valamint munkatársak kiegészítő támogatására 2018/2019 tavaszi félévre

Pályázati felhívás
Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, valamint munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására
2018/2019-es tanévre
 
Az Óbudai Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak számára, akik a 2018/2019-es tanévben Erasmus+mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.
 
Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ program 2018/2019-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő, vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).
 
Mire igényelhető kiegészítő támogatás?
  • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
  • Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
  • A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.
 
Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?
A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.
 
Hogyan kell pályázni?
Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.
 
Kötelező melléklet: 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló
  • Kötelező csatolni a pályázat mellékleteként kezelőorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket.
  • Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.
 
A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon kell benyújtani az alábbiak szerint:
 
1)  Papír alapon benyújtandó a Mobilitási Osztályon Szabó Ervinnek (Bécsi út 94-96/b, C.105):
  • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap,
  • a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)
 
2)  Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának (outgoing@uni-obuda.hu)
  • A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
  • A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
  • A kötelező melléklet szkennelt verziója
 
Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező melléklettel együtt.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

 
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatok formai bírálatát az Óbudai Egyetem, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.
 
A támogatás összege
A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.
Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatás, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni.
A kórtörténeti összefoglaló alapján az orvosszakértők az igényelt támogatás jogosultságát a mobilitás szempontjából vizsgálva négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.
 
 
  Enyhe betegség /fogyatékosság Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság
Súlyos betegség/
fogyatékosság
Hallgatók
maximum
150 €/hó
maximum
320 €/hó
maximum
500 €/hó
Felsőoktatási munkatársak
maximum
20 €/nap
maximum
60 €/nap
maximum
100 €/nap
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.
 
A támogatás felhasználása, elszámolás
A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.
 
További felvilágosítást az Erasmus+ koordinátoroktól (Szabó Ervin, outgoing@uni-obuda.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.