Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására 2018/2019 tanévre

 

Havi +200 euro

A 2018/19-es tanévben az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak ismét lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra. A kiegészítő támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege
  • tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró,
  • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró
az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.
 

Az Erasmus+ szociális támogatás pályázatok beadási határideje a 2018/19 tavaszi félévére kiutazók esetében:

2018. október 25.

 
A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
 
I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
  • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
  • "Út a felsőoktatásba" - "Út a diplomához" pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
  • Roma szakkollégium tagja (volt)
  • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
Az igénybejelentő űrlapon az elsődleges szempontok közül elég csak az egyik kiválasztott támogatást igazoltatnia a hallgatónak: tehát ha Bursa Hungarica és rendszeres szociális támogatásban is részesül valaki, mindkettőt bejelöli, de formálisan elég csak az egyiket hivatalosan igazoltatni a támogatást nyújtó szervezettel.
 
 
II. Másodlagos szempont:
  • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa
A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.
 
Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.
 
 
A hallgató által benyújtandó dokumentumok:
 
Figyelem! Az alábbiak értelmében papíron ÉS elektronikusan is be kell adni a pályázatot!
 
1) igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva: A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.
Az eredeti, papír alapú nyomtatványt a Mobilitási Osztályon Szabó Ervinnek (Bécsi út 94-96. C.105) kell leadni.
 
2) kitöltött Excel fájl: Az xlsx fájlt is el kell küldenie a koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.
Figyelem! A kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: outgoing@uni-obuda.hu. A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1819. Példa: Toth_Imre_19951231_OE_1819
 
3) Az e-mailben, amiben küldik az excel fájlt a következő adatokat is kérjük megküldeni: tanulmányi/szakmai gyakorlat, mikor kezd (év/hó) és hány hónapra adja be a pályázatát.
 
A nyomtatványt itt lehet letölteni: Igénybejelentő űrlap
 
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – az Óbudai Egyetem, végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.
 
További felvilágosítás az Erasmus+ kimenő hallgatói koordinátoroktól  (Szabó Ervin: outgoing@uni-obuda.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kérhető.