A pályázat elbírálása

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja függ a célországtól, a tartózkodás időtartamától és a mobilitás típusától egyaránt.

 

Bírálatok

A döntéshozatal a hallgató intézeténél történik, a beérkezett pályázatok a karok szempontjai alapján kerülnek elbírálásra. A tanulmányi eredmény, a motiváció és az egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység a leglényegesebb szempontok, valamint a követelményeknek megfelelő nyelvtudás. Egyes karok előírhatnak ettől eltérő követelményeket is.

Az elbírálás egyik sarkalatos pontja a kari koordinátor által szervezett nyelvi meghallgatás. A rövid, általános és szakmai beszélgetés angol vagy német nyelven zajlik. Egyéb nyelvek esetében (spanyol, olasz, stb.) elegendő a nyelvvizsga bizonyítvány, vagy egyéb, nyelvtudást igazoló dokumentum. A meghallgatás eredménye bekerül a hallgató pályázati anyagába.

A hallgató ezt követően értesítést kap arról, hogy az intézet elfogadta-e a pályázatát, illetve pozitív válasz esetén információt kap arról is, hogy a megpályázott helyek közül hova mehet tanulni.

Szakmai gyakorlatra jelentkezőknél csak a jóváhagyást kapja meg a hallgató, a gyakorlati helyről magának kell gondoskodnia.

Fontos! Ha az intézet/kar elutasítja a hallgatót, fellebbezésnek helye nincs!

Túljelentkezés esetén prioritást élveznek azok a hallgatók, akik az adott képzési ciklusban korábban még nem részesültek Erasmus+ ösztöndíjban.

 

Fair play megsértésének következményei

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket/szakmai gyakorlatot/friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítő hallgatóknak a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.