Hallgatóknak/Információk

A hallgatók jogai és kötelességei

Erasmus+ ösztöndíj típusai, időtartama

Fiatal diplomások szakmai gyakorlata Erasmus+ ösztöndíjjal

Az Erasmus+ ösztöndíj mértéke az Erasmus + pályázatban

Külön pályázható ösztöndíjak

Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

Online nyelvi teszt, nyelvi segítség (ols)

Utazás szervezése

Biztosítások

Vízum, útlevél

Buddy - mentor rendszer

A hallgatók jogai és kötelességei

A hallgatók jogait a következők biztosítják:

1. TVSZ és annak ügyrendje – intézményi szinten.

Erasmus+ ösztöndíjat kizárólag aktív jogviszonyban lévő hallgató kaphat. Jogait és kötelezettségeit a TVSZ és annak ügyrendje szabályozza. Az ügyrend a  Neptun oldalon a szabályzatoknál található, valamint itt letölthetőAz aktív jogviszony kizárólag a szakmai gyakorlatra menő friss diplomások esetén nem kötelező, részleteket, egyéb megkötéseket lásd a Fiatal diplomások szakmai gyakorlata Erasmus+ ösztöndíjjal pontban. 

Mennyit kell fizetnem, ha költségtérítéses vagyok?

Atsorolhatnak-e, ha nincs elég kreditem kintről? - itt a válasz ezekre a fontos kérdésekre!

2. Hallgatói Mobilitási Alapelvek – minden Erasmus+ hallgatóra érvényes

3. Erasmus Hallgatói Charta -– minden Erasmus+ hallgatóra érvényes általános jogok és kötelezettségek

Egyéb: A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott minden olyan  ösztöndíjra, vagy egyéb hitel folyósítására, amelyet tanulmányaik itthoni folytatásakor kapnának.

  
Kötelezettségek: 
A hallgatók kötelezettségeit a TVSZ és annak ügyrendje, a Tanulmányi szerződés, Ösztöndíjszerződés, valamint a jelen honlapon leírt egyéb kötelezettségek írják elő.

Kérjük, hogy jogaik és kötelezettségeik alapos megismeréséhez tanulmányozzák a fenti dokumentumokat és a honlapot.

 

Erasmus+ ösztöndíj típusai, időtartama

Két nagy típust különböztetünk meg, a Tanulmányi és a Szakmai gyakorlatos státuszt. Mindkét típus mindhárom képzési ciklusban, azaz a BSc, MSc és PhD képzés alatt is pályázható. Státusz alatt azt értjük, hogy a hallgató ösztöndíjjal, vagy anélkül, de megkapja az Erasmus+ jogosultságot.

Alapvető feltétel, hogy egy képzési cikluson belül maximum 12 hónapnyi részvételi jogosultságot és ösztöndíjat kaphat valaki. Ez azt jelenti, hogy ha összegyűlt a 12 hónap, akkor sem kapja meg senki az Erasmus+ státuszt, akkor sem, ha az ösztöndíjról lemond.

Az Erasmus+ státusz összevonható más ösztöndíj típussal, ebben az esetben a hallgató a státuszt tőlünk, az ösztöndíjat más forrásból kapja. Ebben az esetben beszéünk "zero grant" ösztöndíjas hallgatóról. A "zero grant" időszak is szigorúan beleszámít a 12 hónap/ciklusba. Példa a Zero Grantra: Az a Campus Mundi vagy EGT ösztöndíjas hallgató, aki intézményének Erasmus partner kapcsolatához megy tanulni, vagy a hamarosan kiírandó Norvég alap hallgatója, aki szintén intézménye Erasmus kapcsolatait veszi igénybe.

Az ösztöndíjjal támogatható időszak hossza a tanulmányi időszak esetében kötelezően minimum 3, a szakmai gyakorlat pedig kötelezően minimum 2 hónap.  Ez azt jelenti, hogy egy képzési cikluson belül többször lehet újra pályázni és kimenni, ha ezt a hallgató intézete támogatja.

Túljelentkezés esetén a preferenciák között szerepel az is, hogy hányadszor megy valaki - az első tanulmányi és az első szakmai jelentkezésnél azonban ez még nem bírálati  szempont. Ezt a preferenciát ciklusonként kell értelmezni!

Fiatal diplomások szakmai gyakorlata Erasmus+ ösztöndíjjal

Az Erasmus + keretein belül lehetősége van a fiatal, frissen végzett diplomásoknak is szakmai gyakorlatra menni.

Feltételei: még az abszolutórium kézhezvétele előtt meg kell kötnie a pályázónak két szerződést: a céggel az Erasmus+  Learning Agreement for Traineeships szerződést, és a Nemzetközi Oktatási Irodában az ösztöndíjszerződést.

Jelentkezni a honlapon leírtak szerint lehet, az ott lévő határidőtől függetlenül, de az ott leírt módon. Javasoljuk, hogy jelentkezés előtt konzultáljanak a Mobilitási Osztállyal a még lehetséges helyek száma miatt.

Kinek jó ez az ösztöndíjtípus?

Azoknak a hallgatóknak,

 • akik külföldön kezdenek dolgozni,
 • voltak már Erasmuson, de még van szabad hónapszámuk (Ciklusonként 12 hónapja van mindenkinek)
 • még nem voltak Erasmuson, és egy rövid nemzetközi tapasztalattal szeretnék gazdagítani az önéletrajzukat.

Miért jó ez az ösztöndíjtípus?

Mert ha munkába áll külföldön egy hallgató, anyagilag az első két-három hónap a legnehezebb, amíg még nem kap fizetést, de lakást, kauciót, és számos egyebet kell fizetnie.

Az Erasmus+ ösztöndíj mértéke az Erasmus+ pályázatban

Az Erasmus+ keretein belül megfelelően a hallgatók napra számított összegű ösztöndíjat kaphatnak. Az Erasmus+ ösztöndíjak meghatározásához az Európai Bizottság megélhetési szint szerint sorolta be a résztvevő országokat.

 

A 2020/2021-es akadémiai évre vonatkozóan emelkedtek a tanulmányi ösztöndíjak.

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)2020-as intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
520 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
 520 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))
 470 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak  200 euró / hó

 

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)2019-es intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
520 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))  470 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))  420 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak  200 euró / hó

 

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)2018-as intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
520 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))  470 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))  420 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak
 

Az ösztöndíjat több részletben utaljuk. Az utalás kizárólag euróban történik. Az átutalás 3-4 hetet is igényel, ezért célszerű az ösztöndíjszerződést legalább egy hónappal a kiutazás előtt megkötni. Utalni kizárólag a hallgató saját, magyarországi bankszámlájára tudunk, családtagokéra nem. Az ösztöndíjszerződésben kért IBAN és Swift kötelező adat, ennek hiányában nem tudunk utalni. Akkor is célszerű euró alapú számlát nyitni, ha valaki az euró zónán kívüli országba utazik, hogy ne veszítsen a többszöri átváltással - ha forintszámlára utalunk eurót, akkor ezt a bank automatikusan átváltja forintra, majd ezért a forintért kell a hallgatónak zlotyt, dán koronát, fontot, stb. vásárolni, ezért vesztesége keletkezhetne.Egyéb, külön pályázható ösztöndíjak  - szociális és fogyatékossággal élők kiegészítő ösztöndíja

Szociális alapon a tanulmányútra utazók a vonatkozó szabályok alapján további, havi 200 (kettőszáz), a szakmai gyakorlatra kiutazók havi 100 (száz) euró kiegészítő támogatást kaphatnak. A pályázatot a Mobilitási Osztályra kell benyújtani, az arra vonatkozó pályázati felhívásban foglalt határidő betartásával.

Kiegészítő ösztöndíjat kaphatnak a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók is, ezt a pályázatot is a Mobilitási Osztályhoz kell benyújtani. Azok pályázhatják, akiknek adott fizikai problémája miatt a kinttartózkodás komoly többletköltséget okoz. Néhány példa: mozgássérült hallgatónak kísérőre volt szüksége, gyengén látó hallgatónak felolvasó szoftverre, lisztérzékeny hallgatónak kiegészítő támogatásra a speciális étrendhez, és sorolhatnánk. Ezeket az ösztöndíjakat csak azok a hallgatók pályázhatják meg, akik már elnyerték az Erasmus+ tanulmányi, vagy szakmai gyakorlatos ösztöndíjat. A beszerzett tételeket, eszközöket, élelmiszert egy xls táblázatban kell vezetni, és minden számlát, bolokkot, amit beírtak az xls-be, meg kell őrizni. A fel nem használt pénzeket vissza kell fizetni.

A szociális és a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők kiegészítő ösztöndíj pályázatok egyszerre is benyújthatók, amennyiben a hallgató mindkettőre jogosult.

A pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel kerülnek kiírásra, kérjük, hogy rendszeresen figyeljék a honlapot!

Egyéb ösztöndíjak:

A Bursa szociális ösztöndíjjal kapcsolatban a www.bursa.hu oldalon, vagy az illetékes települési önkormányzatoknál lehet érdeklődni.

 

Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

Az ösztöndíj mértékét napra arányosan számoljuk.

Online nyelvi teszt, nyelvi segítség (ols)

Mi az az online nyelvi segítség?

Az online nyelvi segítség (ols) nem csak egy rugalmas és egyszerű, a nyelvi fejlődést elősegítő eszköz, hanem az Erasmus+ program nyelvi sokszínűségét támogató program is.
A programot az Erasmus+ mobilitásban résztvevő diákok számára fejlesztették ki, hogy nyelvtudásuk még jobban fejlődhessen - ez amúgy is sokuknál az egyik nagy cél volt az Erasmus pályázatra jelentkezéskor.
A nyelvi felmérő és záró teszten való részvétel KÖTELEZŐ mindazok számára, akik az Erasmus+ programban részt vesznek, és a nyelvi segítségben kínált nyelvek valamelyikén tanulnak, vagy végzik szakmai gyakorlatukat. Kivételt képeznek azok a diákok, akik tanulmányaikat, szakmai gyakorlatukat anyanyelvükön folytatják.

A rendszer működése:

A mobilitásban részt vevőknek kötelező a mobilitás megkezdése előtt egy tesztet csinálni. Ennek alapján besorolódnak egy adott nyelvi szintre, valamint hozzáférést kapnak az online nyelvi segítséghez. A hallgatóknak saját, besorolás szerinti szintjüknél kell megkezdeni az oktatásban való részvételt. Hazatérés előtt felszólítást kapnak a második teszt elvégzésére.

Kötelezettség:

Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók számára az online nyelvi segítség (ols) nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is. A mobilitásban részt vevő hallgatók számára az utolsó ösztöndíj részlet kifizetési feltétele többek között a második teszt elvégzése.

Gyakorlati tanács:

 1. Az értesítés nem az egyetemtől fog érkezni, hanem egy noreply@erasmusplusols.eu címről. Ez a levél tartalmazza a felület címét, a logint és a jelszót. Kérjük, hogy figyeljék a spam könyvtárat is - nem valószínű, hogy ott landolna az értesítés, de ha igen, nem kifogás, hogy ott nem nézték.
 2. A teszt megkezdése előtt ki kell tölteniük egy résztvevő adatai oldalt is.
 3. Első körön egy nyelvi teszt felmérőn kell részt venniük. A tesztet rövid időn belül kell kitölteniük, ezt látni fogják az e-mailben, amit kapnak. Maga a teszt a hallás utáni értésre, valamint írásra és olvasásra koncentrál.
 4. Ha nekikezdtek a tesztnek, egy adott részt abbahagyni nem lehet, egyvégtében kell megcsinálni. Ha bármiért bezárnak az oldalt, elvész a hozzáférésük.
 5. Ügyeljenek arra, hogy adják meg a nevüket, ne cseréljék fel a kereszt és vezetéknevet! Ebből Önöknek is, és nekünk is problámánk adódhat.
 6. Ügyeljenek arra is, hogy mit írnak be a mobilitási időszak kezdetéhez és végéhez! A zárótesztről az értesítést automatikusan annak alapján fogják megkapni, amit beírtak, egy héttel az Önök által beírt dátum előtt a rendszer automatikus értesítést küld.

Nyelv váltása:

Az online nyelvi segítség jelenleg a következő nyelven működik: bolgár, cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, francia, horvát, olasz, magyar, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, finn, svéd. Minden hallgatót olyan nyelvre jelölünk be, amelyiken a tanulmányait folytatja. Ha az első felmérő teszten megfelelően magas szintű eredményt ért el, lehetőség van arra, hogy az ország nyelvére válthassunk, ha a hallgató ezt szeretné tanulni. Tehát például a Németországban angolul tanulók válthatnak németre, a Hollandiában angolul tanulók hollandra, és így tovább.

Utazás szervezése

Önállóan történik, a hallgató saját maga intézi.

Biztosítás

Minden kiutazó hallgatónak – legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötésekor - érvényes  biztosítással rendelkezni, ennek megléte a kiutazás minimumfeltétele. Ezt mind a küldő, mind a fogadó intézmény előírja.

Az Európai Unió tagországaira szükséges az egységes Európai Egészségbiztosítási Kártya, de mindenkinek saját felelősségére kell tájékozódni arról, hogy egy-egy országban mit fedez a kártya. Az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő esetleges önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet. A Kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadása térítésmentes.

Az EU-n kívülre (pld. Norvégia, Törökország, Svájc) utazó diákoknak érdeklődni kell, hogy az EU Egészségbiztosítási kártya érvényes-e az adott országban. Ha nem, akkor kötelező itthon biztosítást kötni.

- A felelősségbiztosítás célja, hogy a hallgató által a mobilitás során (akár tanulmányi, akár szakmai gyakorlati mobilitás) esetlegesen okozott károkra fedezetet nyújtson.  A küldő intézmény felelőssége annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény/cég rendelkezik-e a beérkező hallgatót is biztosító felelősségbiztosítással. A szakmai gyakorlati mobilitások támogatási szerződésének 1. mellékletében, a Learning Agrement / Student Mobility for Traineeships dokumentumban ezeket az információkat is meg kell adni. Ha van a fogadó félnek megfelelő felelősségbiztosítása, akkor a Learning Agreementre történő hivatkozás bekerül az ösztöndíjszerződés 5.3-as pontjába. Amennyiben a fogadó fél nem nyújt ilyen biztosítást, akkor a felelősségbiztosítás megkötése kötelező.

- A balesetbiztosítás célja, hogy amennyiben a hallgatót a tanulmányi vagy szakmai gyakorlati mobilitás során baleset éri, a felmerülőköltségekre fedezetet nyújtson.  A küldő intézmény felelősség annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény/cég rendelkezik-e a beérkező hallgatót is biztosító balesetbiztosítással. A szakmai gyakorlati mobilitások támogatási szerződésének 1. mellékletében, a Learning Agrement / Student Mobility for Traineeships dokumentumban ezeket az adatokat is meg kell adni. Ha van a fogadó félnek megfelelő balesetbiztosítása, akkor a Learning Agreementre történő hivatkozás bekerül az ösztöndíjszerződés 5.4-es pontjába. Amennyiben a hallgatóra nincs ilyen jellegű biztosítás a fogadó félnél, akkor a balesetbiztosítás megkötése kötelező.

Vízum, útlevél

Az Európai Unió tagországai, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland nem vízumkötelesek. A schengeni zónán kívül utazók  ne a személyi kártyát, hanem útlevelet vigyenek magukkal. Az útlevél egyébként is több országba javasolt, hisz a finn partnerek például gyakran szerveznek kirándulást Oroszországba, ami már vízum, és ennek megfeleően útlevélköteles.
Mindenki ellenőrizze, hogy a beutazáshoz útlevélre vagy csak személyazonosító kártyára van szüksége.

Ahol útlevél kell, ott nézzék meg a lejárati idejét, mert a kinttartózkodás végéhez számítva még több hónapig érvényesnek kell lenni az útlevélnek. Ugyanez érvényes a személyi kártyára is.

A többi országnál - pl. Törökország - kötelező a vízum, ezt a magyarországi követségen lehet intézni, a határon kért vízum csak a turistautakra érvényes.

A vízumot a követségek a fogadó egyetemktől kapott meghívólevél alapján állítják ki, a hallgatóknak önállóan és időben kell elkezdeni az intézést.

Mentorrendszer

Az a felsőbb éves hallgató, aki segítséget nyújt az egyetemünkre érkező külföldi hallgatóknak ügyeik intézésében, kulturális programjaik szervezésében. Természetesen az ilyen tevékenységet pozitívan értékeljük, amikor a magyar hallgató pályázik külföldre Erasmus+ vagy egyéb ösztöndíjra.

Bárki jelentkezhet, aki tud angolul, kisebb mértékben, de igény van németül vagy franciául beszélő hallgatókra is. 

 

Mentor lehetsz, ha

 • Aktív hallgatói jogviszonyod van,
 • Középfoknak megfelelő angol nyelvtudásod van,
 • Jó kommunikációs készségekkel rendelkezel,
 • Fejlett az empátiád,
 • Talpraesett vagy,
 • Előnyt jelent, ha már részt vettél korábbi nemzetközi ösztöndíjprogramban.

 

Hogyan tudsz felkészülni a mentorságra?

A Mobilitási Osztály átbeszéli veled a szerepeket, és segít a kulturális különbségekre felkészülésben. Mindemellett lehetőséged van a Projekt tantárgy felvételére, amely segít megtanulni, hogyan lehet programokat szervezni, ráadásul még kreditet is kapsz érte.

 

Ha szeretnél Mentor lennél, itt tudsz jelentkezni:

Mobilitási Osztály

Az Osztály központi e-mail címe: 

incoming@uni-obuda.hu

Az iroda címe: 1034 Budapest, Bécsi út 94-96. C.105

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu

 

Erasmus+ hallgatókért és szakmai gyakorlatokért felelős koordinátorok:
Tel.: 36-1-666-5714
E-mail: outgoing@uni-obuda.hu
 

Vass András

Erasmus+ bejövő hallgatói koordinátor
Tel.: 36-1-666-5552
E-mail: incoming@uni-obuda.hu

 

Somlyai Nikolett

kimenő hallgatók koordinátora

1034 Budapest, Bécsi út

94-96., BC. földszint, 35.

 

Szilvási Simon

kimenő hallgatók koordinátora

1034 Budapest, Bécsi út

94-96., BC. földszint, 35.

 

Nemzetközi Mentor Program

Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem minden szemeszterben fogad nemzetközi diákokat a világ különböző tájairól. Vannak, akik csak egy, max. két szemeszterre választják az Óbudai Egyetemet.

Mások teljes képzési programra jönnek, így több évet is nálunk töltenek.

A Nemzetközi Mentor Program (NMP) kapcsolatokat épít az újonnan érkezett nemzetközi hallgatók és a magyar hallgatók között. A program célja, hogy bátorítsa az interkulturális tapasztalatcserét és támogatást nyújtson az újonnan érkezett hallgatóknak az évkezdéshez és az ittlétük során.

 

Kik azok a mentorok?

A mentorok az egyetem elkötelezett  hallgatói, akiket érdekel az interkulturális tapasztalatcsere és szívügyüknek tekintik a külföldi hallgatók beilleszkedésének segítését.

 

Hogyan tudsz mentorként segíteni?

Odafigyeléssel. Egy mentorhoz 7+-2 nemzetközi diák tartozik, de maguk a mentorok is kapcsolatban vannak egymással. A résztvevőknek érdemes rendszeresen találkozniuk, ám az, hogy miként szervezitek a találkozókat, teljes mértékben rajtatok múlik. Például egy rövid ebéd alatt átbeszélhetitek  miként érdemes megszervezni a mindennapokat.

Egymás kölcsönös segítése, például a tanulásban, vagy más közös programok szervezése is része lehet a találkozóknak.

Mindezeken túl a Mobilitási Osztály közös programokat szervez, ahol szintén részt tudtok venni.

 

Miért mentornak lenni?

Mert segíteni másoknak mindig nagyszerű dolog

A programban való részvétel által számos értékes tapsztalatra tehetsz szert:

 • Visszajelzések, észrevételek a saját kultúráddal kapcsolatban,
 • Idegen nyelvi készségeid fejlődnek,
 • Megismerkedhetsz új kultúrákkal, értékes új, nemzetközi barátságokat köthetsz,
 • Kölcsönös támogatást jelent,
 • A szociális és interkulturális kompetenciáid fejlődnek,
 • Tanácsokat kaphatsz, miként érdemes felkészülnöd, ha Te is külföldön töltenél egy szemesztert,
 • Igazoló oklevelet kapsz a részvételedről, mellyel később a munkaerőpiacon előnyökhöz juthatsz.
 •  

Milyen feladataid lehetnek mentorként?

 • Kapcsolatfelvétel a hallgatókkal még Magyarországra érkezésük előtt,
 • Eligazodás és beilleszkedés segítése az egyetemen és Budapesten,
 • Adminisztrációs ügyekben való segítségnyújtás (beiratkozás, diákigazolvány igénylés, jegyzet vásárlás, Neptun ügyintézés, egészségbiztosítás kötése, tartózkodási engedély beszerzése, bankszámlanyitás, egyéb napi problémák kezelése,
 • Szálláskeresés (kollégium, albérlet), 
 • Segítségnyújtás és tolmácsolás (orvosnál, postán, hivatalokban stb.),
 • Kapcsolattartás az oktatókkal, koordinátorokkal, tanulmányi előadókkal és a Mobilitási Osztály munkatársaival,
 • Kulturális és szabadidős programok szervezése (múzeumlátogatás, városnézés, kirándulás, koncertek, fesztiválok, sport programok),
 • A Mobilitási Osztály által szervezett programok előkészítése és lebonyolítása,
 • Havi beszámoló készítése.