Nemzetköziesítési tevékenység

Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért

Felhívás

az Óbudai Egyetem nemzetköziesítési céljaihoz kapcsolható tevékenységek megvalósítására

Az Óbudai Egyetemnek (ÓE) nemzetközileg nyitott, mobilitás-barát, egyedi erősségeit felmutatni tudó, egyszerre magyar, közép-európai, európai és nemzetközi egyetemként kell megjelennie a globális felsőoktatási térségben. Az ÓE Intézményfejlesztési Tervében az intézmény nemzetközi jellegének megerősítését tűzte ki célul, melyet a hallgatói, az oktatói és a kutatói mobilitás növelésével, az oktatási környezet (kampusz) nemzetközi jellegének megerősítésével, valamint a nemzetköziesítésben résztvevő szervezeti egységek professzionalizálásával kíván elérni.

A nemzetköziesítés egy olyan folyamat, amely nemzetközi, interkulturális és globális dimenziókat integrál a felsőoktatásba a kitűzött célok, a működés és az oktatás területén, és ez mára már nem csupán lehetőség, hanem megkerülhetetlen kényszer is. A tananyag, a kutatás, az idegen nyelvű programok és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nemzetközivé tétele egyrészt az egyetemnek a nemzetközi oktatási térségben történő jelenlétét erősíti, másrészt hozzájárul a kevésbé aktív résztvevők érdeklődésének felkeltéséhez, és ezáltal a nemzetközi eredmények intézményen belüli megszerzésének, illetve továbbadásának (nemzetköziesítés itthon) lehetőségéhez. Az egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódóan a nemzetköziesítés hozzájárul ahhoz, hogy az ÓE-n végzett hallgatók a külföldön végzett társaikhoz hasonló esélyekkel induljanak a globális munkaerőpiacon. A nemzetköziesítés valamennyi egyetemi polgárt érinti, függetlenül attól, hogy oktatási, kutatási tevékenységet folytat, vagy a szolgáltató egységekben dolgozik.

Ahhoz, hogy az ÓE lépést tartson a nemzetközi folyamatokkal, mind kari, mind egyetemi szinten további fejlesztéseket kell megvalósítani a fent említett területeken. Ezen tevékenységeket, mely a tevékenységek széles spektrumát foglalja magába, az ÓE anyagilag is támogatni kívánja, ezért pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

Pályázat nyújtható be

  • minden olyan tevékenységre, amely kapcsolódik az egyetem és a karok nemzetköziesítési folyamataihoz, valamint a Stipendium Hungaricum licencre benyújtott akciótervben megfogalmazott feladatok1 megvalósításához (programok, rendezvények, tapasztalatok megosztása, kiadványok, eljárási rendek és folyamatok kidolgozása, nemzetközi és magyar hallgatók közelítése, versenyek, COIL2 kidolgozása, blended intenzív programok megvalósítása, promóció, toborzás, kari nemzetközi honlap kialakítása, részvétel virtuális vásáron, információs anyagok készítése, külföldi oktató meghívása, rövid képzések, továbbképzések, közreműködés a képzési programok és az ÓE promóciójában, stb.).

A pályázatban a tevékenység leírása mellett meg kell adni, hogy az adott tevékenység milyen körre vonatkozik, milyen távon hasznosítható a nemzetköziesítési folyamatban, disszeminálható-e, adaptálható-e más egységek esetében. Minél szélesebb körre terjed ki a tevékenység, annál sikeresebb és nagyobb a hasznosulás. Ugyanakkor a kisebb csoportokkal (pl. angol nyelvű TDK-ban résztvevők támogatása) létrehozott tevékenységek ugyanolyan fontosak és támogatandók.

Pályázatot nyújthatnak be

  • szervezeti egységek (kar, tanszék, intézet, egyéb szervezeti egység) – projektfelelős megadásával,

  • oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók önállóan.

Az egyéni pályázat esetén előnyt jelent, ha a pályázó virtuális vagy fizikai mobilitási tevékenységet is megvalósít.

Pályázás módja:

  • jelentkezési lap kitöltése (program leírása)

  • munkahelyi vezető támogatása (a jelentkezési lap aláírásával történik)

További információt és jelentkezési lapot Veres Erzsébetnél (veres.erzsebet@uni-obuda.hu) lehet kérni.

Benyújtási határidő:

  • folyamatos a rendelkezésre álló keret erejéig.

  • A beérkezett pályázatokat meghatározott időnként bíráljuk el.
    Az első ilyen határnap: 2021. június 25.

Elbírálás módja:

A benyújtott pályázatokat a karok képviselőiből választott bizottság bírálja el, és javaslatot tesz a Rektor felé a támogatásra vagy az elutasításra. A bírálatoknál törekszünk arra, hogy a megadott kritériumok teljesülése esetén minden kar és egység részesüljön a lehetőségből a beadott pályázatok alapján.

A pályázati anyagokat Veres Erzsébetnek, a Nemzetközi Oktatási Iroda igazgatójához kell megküldeni e-mailen: mobility@uni-obuda.hu

Disszemináció:

A pályázó vállalja, hogy a tevékenységéről beszámolót készít, valamint az elért eredményről az egyetemi fórumok valamelyikén tájékoztatja az egyetemi polgárokat, illetve elősegíti a disszeminációt.

Sikeres pályázást kívánunk!

Prof. Dr. Kovács Levente
rektor

&

Nemzetközi Oktatási Iroda

1 Nemzetközi Oktatási Irodában elérhető

2 Collaborative Online International Learning

CsatolmányMéret
2021-22 - nemzetköziesítés - pályázati lap_tevékenységek.odt16.92 KB