Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért - Felhívás

Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért 

Felhívás 

az Óbudai Egyetem nemzetköziesítési fejlesztéseihez kapcsolható tevékenységek megvalósítására 

Az Óbudai Egyetemnek (ÓE) nemzetközileg nyitott, mobilitás-barát, egyedi erősségeit felmutatni tudó, egyszerre magyar, közép-európai, európai és nemzetközi egyetemként kell megjelennie a globális felsőoktatási térségben. Az ÓE Intézményfejlesztési Tervében az intézmény nemzetközi jellegének megerősítését tűzte ki célul, melyet a hallgatói, az oktatói és a kutatói mobilitás növelésével, az oktatási környezet (kampusz) nemzetközi jellegének megerősítésével, valamint a nemzetköziesítésben résztvevő szervezeti egységek professzionalizálásával kíván elérni.  

A nemzetköziesítés egy olyan folyamat, amely nemzetközi, interkulturális és globális dimenziókat integrál a felsőoktatásba a kitűzött célok, a működés és az oktatás területén, és ez mára már nem csupán lehetőség, hanem megkerülhetetlen kényszer is. A tananyag, a kutatás, az idegen nyelvű programok és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nemzetközivé tétele egyrészt az egyetemnek a nemzetközi oktatási térségben történő jelenlétét erősíti, másrészt hozzájárul a kevésbé aktív résztvevők érdeklődésének felkeltéséhez, és ezáltal a nemzetközi eredmények intézményen belüli megszerzésének, illetve továbbadásának (nemzetköziesítés itthon) lehetőségéhez. Az egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódóan a nemzetköziesítés hozzájárul ahhoz, hogy az ÓE-n végzett hallgatók a külföldön végzett társaikhoz hasonló esélyekkel induljanak a globális munkaerőpiacon. A nemzetköziesítés valamennyi egyetemi polgárt érinti, függetlenül attól, hogy oktatási, kutatási tevékenységet folytat, vagy a szolgáltató egységekben dolgozik. 

Ahhoz, hogy az ÓE lépést tartson a nemzetközi folyamatokkal, mind kari, mind egyetemi szinten további fejlesztéseket kell megvalósítani a fent említett területeken. Ezen tevékenységeket, mely a tevékenységek széles spektrumát foglalja magába, az ÓE anyagilag is támogatni kívánja, ezért pályázatot ír ki az alábbiak szerint.   

Pályázat nyújtható be  

 • minden olyan tevékenységre, amely kapcsolódik az egyetem és a karok nemzetköziesítési folyamataihoz, valamint a Stipendium Hungaricum licencre benyújtott akciótervben megfogalmazott feladatok1 megvalósításához (programok, rendezvények, tapasztalatok megosztása, kiadványok, eljárási rendek és folyamatok kidolgozása, nemzetközi és magyar hallgatók közelítése, versenyek, COIL2 kidolgozása, blended intenzív programok megvalósítása, promóció, toborzás, kari nemzetközi honlap kialakítása, részvétel virtuális vásáron, információs anyagok készítése, külföldi oktató meghívása, rövid képzések, továbbképzések, közreműködés a képzési programok és az ÓE promóciójában, stb.).  
 •  

A pályázatban a tevékenység leírása mellett meg kell adni, hogy az adott tevékenység milyen körre vonatkozik, milyen távon hasznosítható a nemzetköziesítési folyamatban, disszeminálható-e, adaptálható-e más egységek esetében. Minél szélesebb körre terjed ki a tevékenység, annál sikeresebb és nagyobb a hasznosulás. Ugyanakkor a kisebb csoportokkal (pl. angol nyelvű TDK-ban résztvevők támogatása) létrehozott tevékenységek ugyanolyan fontosak és támogatandók. 

Pályázatot nyújthatnak be  

 • szervezeti egységek (kar, tanszék, intézet, egyéb szervezeti egység) – projektfelelős megadásával, 
 • oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók önállóan. 

Az egyéni pályázat esetén előnyt jelent, ha a pályázó virtuális vagy fizikai mobilitási tevékenységet is megvalósít.  

Pályázás módja: 

 • jelentkezési lap kitöltése (program leírása) 
 • munkahelyi vezető támogatása (a jelentkezési lap aláírásával történik) 

További információt és jelentkezési lapot Veres Erzsébetnél (veres.erzsebet@uni-obuda.hu) lehet kérni. 

Benyújtási határidő:  

 • folyamatos a rendelkezésre álló keret erejéig, 
 • következő bírálati határidő: 2021. június 21. 

Elbírálás módja: 

A benyújtott pályázatokat a karok képviselőiből választott bizottság bírálja el, és javaslatot tesz a Rektor felé a támogatásra vagy az elutasításra. A bírálatoknál törekszünk arra, hogy a megadott kritériumok teljesülése esetén minden kar és egység részesüljön a lehetőségből a beadott pályázatok alapján.  

A pályázati anyagokat Veres Erzsébetnek, a Nemzetközi Oktatási Iroda igazgatójához kell megküldeni e-mailen: mobility@uni-obuda.hu 

Disszemináció: 

A pályázó vállalja, hogy a tevékenységéről beszámolót készít, valamint az elért eredményről az egyetemi fórumok valamelyikén tájékoztatja az egyetemi polgárokat, illetve elősegíti a disszeminációt. 

Sikeres pályázást kívánunk! 

Prof. Dr. Kovács Levente 
rektor 

Nemzetközi Oktatási Iroda
 

Felhívás 

nemzetközi  mobilitási tevékenységek megvalósítására 

Az Óbudai Egyetem (ÓE) elkötelezett a nemzetköziesítés megvalósításában, ezért az Erasmus+ programban nem támogatható virtuális és fizikai mobilitási tevékenységek (konferenciák, előkészítő látogatások, valamint a nem támogatható országokba történő mobilitások) megvalósítása esetén az SH keretből biztosít forrást.   

Pályázatot nyújthatnak be  

 1. az ÓE oktatói, kutatói 
 • konferencián való részvételre, 
 • oktatási tevékenység megvalósítására, 
 • projekt előkészítő látogatásra, 
 • nyelvi vagy módszertani képzésen történő részvételre. 

A konferenciák regisztrációs díját, utazási költséget és szállásdíjat az egyetem részben vagy teljes egészében fizeti a rendelkezésre álló források függvényében. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik oktatási tevékenységet valósítanak meg, vagy konferencián előadást tartanak.  

Az oktatási célú tevékenység esetén az Erasmus+ partnerországok és egyéb EU-nk kívüli partnereknél történő oktatás javasolt a megkötött szerződések alapján. Erasmus partnerek esetén a résztvevőkkel Erasmus zero grant szerződést is kötünk, így a szokásos Teaching/Training agreement kitöltése is szükséges. A partnerrel történt előzetes egyeztetés alapján az oktatóknak népszerűsíteni kell az egyetemünket, majd az oktatási tevékenység megvalósítása után az online oktatás során megszerzett tapasztalatok átadásával támogatnia kell az egyetemi nemzetköziesítési folyamatokat. További információ Veres Erzsébettől, a Nemzetközi Oktatási Iroda igazgatójától kérhető (veres.erzsebet@uni-obuda.hu) .  

Projekt előkészítő vagy kapcsolatépítő látogatásra az előzetes előkészítettségi szint bemutatásával lehet pályázni.  

Nyelvi vagy módszertani képzés esetében ismertetni kell a hasznosulást, illetve az előképzettséget. 

 1. az ÓE adminisztratív dolgozói 
 • online nyelvi vagy egyéb szakmai képzésekre, illetve fizikai mobilitásokra. 

A képzések regisztrációs díját az egyetem részben vagy teljes egészében fizeti. Előnyt élveznek azok a kollégák, akik az egyetem által meghirdetett angol nyelvi vagy egyéb módszertani tanfolyamokon már részt vettek. 

Pályázás módja: 

 • jelentkezési lap kitöltése  
 • munkahelyi vezető támogatása (a jelentkezési lap aláírásával) 
 • részvételi visszaigazolás 

Információt és jelentkezési lapot Veres Erzsébetnél (veres.erzsebet@uni-obuda.hu) lehet kérni. 

Benyújtási határidő: 

 • folyamatos, de legkésőbb 60 nappal a tevékenység megkezdése előtt. 

A pályázati anyagokat a mobility@uni-obuda.hu címre kell megküldeni.
 

Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért 
 

Pályázati felhívás mobilitási tevékenységek és az Óbudai Egyetem nemzetköziesítési fejlesztéseihez kapcsolható tevékenységek megvalósítására 

Az ÓE Intézményfejlesztési Tervében az intézmény nemzetközi jellegének megerősítését tűzte ki célul, melyet a hallgatói, az oktatói és a kutatói mobilitás növelésével, az oktatási környezet (kampusz) nemzetközi jellegének megerősítésével, valamint a nemzetköziesítésben résztvevő szervezeti egységek professzionalizálásával kíván elérni. Ahhoz, hogy az ÓE lépést tartson a nemzetközi folyamatokkal, mind kari, mind egyetemi szinten további fejlesztéseket kell megvalósítani a fent említett területeken. Az ÓE az SH programban tett vállalásainak megfelelően támogatni kívánja a nemzetköziesítéshez kapcsolható tevékenységek széles körét a szervezeti egységeknél és az egyéneknél jelentkező igények szerint, ezért pályázatot ír ki mobilitási tevékenységekre, illetve a nemzetköziesítéshez kapcsolódó fejlesztések megvalósítására. 

Tájékoztatás és jelentkezési lap kérhető Veres Erzsébetnél (veres.erzsebet@uni-obuda.hu). 

A pályázatokat a mobility@uni-obuda.hu címre kell beküldeni. 

Teams tájékoztató 2021. június 3-án 14.00 órakor az alábbi linken: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4d5da22435834baa8f4ada4f44de6c14%40thread.tacv2/conversations?groupId=48c5f9ec-5c92-4513-8844-fa6b85b2ba6a&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97  

Beadási határidő: 

 • mobilitási tevékenységeknél folyamatos, legkésőbb 60 nappal a tevékenység tervezett időpontja előtt, 
 • nemzetköziesítési tevékenységek megvalósításánál az első határidő: 2021. június 21. 

 

Sikeres pályázást kívánunk. 

 

Prof. Dr. Kovács Levente, rektor 

Nemzetközi Oktatási Iroda 

Felhívások és űrlapok (lap alján csatolva) 

 1. Pályázati felhívás virtuális és fizikai mobilitási tevékenységek megvalósítására 
 1. Pályázati űrlap – oktatási célú mobilitás 
 1. Pályázati űrlap – képzési célú mobilitás 
 1. pályázati űrlap – konferencián való részvétel 
 1. Pályázati felhívás nemzetköziesítési fejlesztésekhez kapcsolható tevékenységek megvalósítására 
 1. Pályázati űrlap – nemzetköziesítési tevékenységek 

 

 
 
 

CsatolmányMéret
2021-22 - képzés - pályázati űrlap.doc80 KB
2021-22 - nemzetköziesítés - pályázati lap_tevékenységek.doc50 KB
2021-22 - konferencia - pályázati űrlap.doc72 KB
2021-22 - képzés - pályázati űrlap.doc80 KB