Szakmai gyakorlat

A megpályázható gyakorlati helyek listáját az oldal alján található csatolmányban találják.
 
Erasmus+
A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.
A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Milyen jogai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ hallgatónak?

A szakmai gyakorlat célja
Kiknek szól?
Fogadó intézmény
Földrajzi helyszín
Időtartama
Hol lehet gyakorlati helyet találni?
Általános részvételi feltételek

Biztosítások

A szakmai gyakorlatos szerződések megkötésének menete

Munkavállalási engedély
Az ösztöndíj mértéke
Egyéb információ

 

 Milyen jogai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ hallgatónak?

Az Erasmus+ hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus+ Hallgatói Charta tartalmazza, IDE kattintva tudod letölteni.

 

 A szakmai gyakorlat célja

A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél eltöltött időszak, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértésében.

 

Kiknek szól?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?
 
1. Mobilitás
Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
Informatikai támogató platformok
Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
Jövőbeni kezdeményezések
Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

 

 

 

Friss diplomások részvétele

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük után (ebben az esetben a pályázatot az abszolutórium megszerzése előtt kell benyújtaniuk, és a szerződéskötésre is ekkor kerül sor!). Minden más feltétel és lehetőség ugyanaz, mint a "sima", azaz a tanulmányi idő alatti szakmai gyakorlat esetében.

A friss diplomás szakmai gyakorlati célú mobilitás időtartama min. 2, max. 12 hónap. Erasmus+ és Campus Mundi pályázatok keretében tudsz ezzel a lehetőséggel élni. Erasmus+ esetében az Európai Unió (valamint Törökország, Izland, Norvégia, Lichtenstein) országaiba, Campus Mundi esetében más régiókba is tudsz pályázni erre.

Lényeges még, hogy a záróvizsga napját követő naptól számított egy éven belül kell teljesíteni. Tehát kezdheted akár később is, de annyival kevesebb időd marad az elhasználható időből.

 

Tanár asszisztens részvétele

A tanár asszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

 

Fogadó intézmény
A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Nemzeti Irodák
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).

 

Földrajzi helyszín

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint az Európai Unió szerves részének tartozó „tengerentúli megyék”, például Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, stb.  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország

 

Időtartam

Minimum 2, maximum 12 hónap. A lényeg, hogy a képzési ciklusonként felhasználni szánt tanulmányi és szakmai gyakorlat ideje összesen nem haladhatja meg a 12 hónapot. 

 

Hol lehet gyakorlati helyet találni?

Szakmai gyakorlatos helyet az Óbudai Egyetem intézményi szinten nem tud biztosítani, a munkahelyet a hallgatónak kell megtalálni. Érdemes az intézetekkel konzultálni, esetleg ott kaphat a hallgató konkrét segítséget. Fentieken túl figyeljék a következő oldalakat:

http://www.tpf.hu/pages/subpage/index.php?id=1307&page_id=11211

ESPA: European Student Placement Agency Ltd

www.placement-uk.com

http://www.praktikums-boerse.de/

leo-net

http://www.europlacement.com/

valamint a http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/gyakorlati-helyek oldalon kitett egyéb közleményeket.

 

Általános részvételi feltételek

 • A külföldi szakmai gyakorlatról egy tartalmilag egyeztetett, írásos Training Agreement megkötése (három oldalú megállapodás: fogadó hely, hallgató és az Óbudai Egyetem)
 • A gyakorlati időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett gyakorlati programról és eredményekről
 • A gyakorlati időszak végén a hallgató két beszámolót köteles írni – online a Tempus Közalapítványnak, valamint egy képes-szöveges beszámolt az Óbudai Egyetem Erasmus honlapja számára
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

 

 Biztosítások

Minden kiutazó hallgatónak – legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötésekor - érvényes  biztosítással rendelkezni, ennek megléte a kiutazás minimumfeltétele. Ezt mind a küldő, mind a fogadó intézmény előírja.

Az Európai Unió tagországaira elegendő az egységes Európai Egészségbiztosítási Kártya, de mindenkinek saját felelősségére kell tájékozódni arról, hogy egy-egy országban mit fedez a kártya. Az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő esetleges önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet. A Kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadása térítésmentes.

Az EU-n kívülre (pld. Norvégia, Törökország, Svájc) utazó diákoknak meg kell érdeklődni, hogy az EU Egészségbiztosítási kártya érvényes-e az adott országban. Ha nem, akkor kötelező itthon biztosítást kötni.

- A felelősségbiztosítás célja, hogy a hallgató által a mobilitás során (akár tanulmányi, akár szakmai gyakorlati mobilitás) esetlegesen okozott károkra fedezetet nyújtson.  A küldő intézmény felelőssége annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény/cég rendelkezik-e a beérkező hallgatót is biztosító felelősségbiztosítással. A szakmai gyakorlati mobilitások támogatási szerződésének 1. mellékletében, a Learning Agrement / Student Mobility for Traineeships dokumentumban ezeket az információkat is meg kell adni. Ha van a fogadó félnek megfelelő felelősségbiztosítása, akkor a Learning Agreementre történő hivatkozás bekerül az ösztöndíjszerződés 5.3-as pontjába. Amennyiben a fogadó fél nem nyújt ilyen biztosítást, akkor a felelősségbiztosítás megkötése kötelező.

- A balesetbiztosítás célja, hogy amennyiben a hallgatót a tanulmányi vagy szakmai gyakorlati mobilitás során baleset éri, a felmerülőköltségekre fedezetet nyújtson.  A küldő intézmény felelősség annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény/cég rendelkezik-e a beérkező hallgatót is biztosító balesetbiztosítással. A szakmai gyakorlati mobilitások támogatási szerződésének 1. mellékletében, a Learning Agrement / Student Mobility for Traineeships dokumentumban ezeket az adatokat is meg kell adni. Ha van a fogadó félnek megfelelő balesetbiztosítása, akkor a Learning Agreementre történő hivatkozás bekerül az ösztöndíjszerződés 5.4-es pontjába. Amennyiben a hallgatóra nincs ilyen jellegű biztosítás a fogadó félnél, akkor a balesetbiztosítás megkötése kötelező.

 

 A szakmai gyakorlatos szerződések megkötésének menete:

 • A hallgató talál magának olyan szakmai gyakorlatos munkahelyet, ahol a cég elfogadja feltételként, hogy a hallgató Erasmus+ ösztöndíjas
 • A hallgató szakintézetével egyezteti a lehetőséget, megbeszéli a konkrét munka engedélyezését, az egyetem befogadását
 • A cég kitölti a Training Agreement-et, aláírja, a hallgatói is aláír, és csak ezután kerül sor az egyetemen belüli aláírásra
 • A három oldalról aláírt Training Agreement után kapja meg a hallgató az ösztöndíjszerződését.
 •  

Munkavállalási engedély:

A szakmai gyakorlatosok az EU országaiban az Európai Képzési Program keretében végzik munkájukat, ehhez munkavállalási engedély nem kell.

 

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat az Erasmus+ szabályozza, részletek:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/informaciok#2  oldalon.  Ennek megfelelően párhuzamosan kaphat ösztöndíjat a hallgató a munkahelyen kapott fizetéssel.
Felhívjukk hallgatóink figyelmét, hogy ha a fogadó vállalat kiemelten magas fizetést biztosít, akkor a hallgató önfinanszírozó (zero grant) státuszba kerülhet.

 

Egyéb információ

Amennyiben bármilyen hirdetést kapunk, ezeket a hallgatói oldalon, az Információk/Gyakorlati helyek részen közzétesszük. Ugyanezen az oldalon található több, szakmai gyakorlatos hirdetéssel foglalkozó cég neve és www címe.

 

 

CsatolmányMéret
Donor_orszagok_szakmai_gyakolat_lehetosegek.pdf42.44 KB