Külföldi szakmai gyakorlat

Ha szeretnél néhány hónapig egy külföldi szervezet munkájába bekapcsolódni, a Campus Mundi ösztöndíjprogram lehetőséget ad erre! Mester- és PhD-képzés alatt pedig kutatási tevékenységre is pályázhatsz, használd ki az alkalmat! 

Az ösztöndíj időtartama 3–5 hónap (vagy rövidebb időtartam esetén minimum 15 kredit).

Én pályázhatok rá?

Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van a munkanyelvből. Feltétel minden képzési szinten a minimum 1 lezárt félév. Szakmai gyakorlat megvalósításakor nem szükséges az aktív hallgatói jogviszony. Az abszolutórium megszerzését követő 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat.

Mennyi ösztöndíjat kaphatok?

Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200.000–350.000 Ft.

Meddig jelentkezhetek?

Pályázni folyamatosan lehet; javasolt a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot. 

TECHNIKAI HATÁRIDŐ: minden év június 30.