Oktatóknak/Programról

Az  ERASMUS+ PROGRAM

Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.


Mi az Erasmus+ program célja ?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével,
 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával,
 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával,
 • a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.


Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

 

1. Mobilitás

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása,
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység),
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz),
 • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség.

 

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között,
 • Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés,
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés,
 • Informatikai támogató platformok,
 • Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek.

 

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén,
 • Jövőbeni kezdeményezések,
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása,
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel,
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése.

 

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

 

A program teljes jogú résztvevői:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország.

 

Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):

 • szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
 • további partner országok és régiók

 

További információk a Tempus közalapítvány honlapján:

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=578