CEEPUS FREEMOVER EGYÉNI MOBILITÁSI PÁLYÁZAT A 2017/2018-AS TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

A CEEPUS Freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez.
 
CEEPUS FREEMOVER EGYÉNI MOBILITÁSI PÁLYÁZATOK
Felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói számára a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére 
 
A CEEPUS Freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez.
 
CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. 
 
Ösztöndíjtípusok
 
Hallgatói mobilitás (Student mobility)
 • teljes szemeszter vagy trimeszter áthallgatása a fogadó intézményben
 • 3-5 hónap
 • a kint tartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is
 • Learning Agreement megkötése ajánlott
 
Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)
 • Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók
 • 1-2 hónap
 • szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, kettős témavezetés, labormunka
 
Oktatói mobilitás (Teacher mobility)
 • a kint tartózkodás minimum időtartama 5 munkanap (technikailag 1 hónap) mely idő alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező
 • kötelezően oktatási tevékenység
 • a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet 
 
Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. 
 
A pályázat benyújtásának menete
A Freemover pályázatokat legkésőbb 2017. november 30-ig lehet feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.  A jelentkezés kizárólag online zajlik. 
 
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz az alábbi dokumentumokat kell feltölteni:
 
Hallgatóknak
 • Letter of Acceptance - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
 • Letter of Recommendation - 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két oktatójától 
 
Oktatóknak
Freemover Teacher’s Letter - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
 
A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.  
 
További információk
A pályázatok elbírálásával, ösztöndíjazással, kinti tanulmányokkal/oktatással, fogadó intézmény keresésével kapcsolatban a fogadó ország nemzeti irodájánál érdeklődhetnek.
 
A nemzeti irodák elérhetőségei, ill. egyéb hasznos információk a www.ceepus.info központi pályázati felületen az egyes országok linkjeire kattintva találhatók. A Network menüpont alatt az egyes országok aktív CEEPUS kapcsolatokkal rendelkező intézményeinek listája is megtalálható.
 
Részletes felhívás az alábbi linken.