Munkatársaknak/Programról

Szerkesztés alatt

Az Erasmus+ program lehetőséget biztosít az  intézmény oktatói és munkatársai számára képzési célú mobilitására.

A képzés általános célja többféle támogatási lehetőséget nyújt:

  1. Felsőoktatási intézmény munkatársainak mobilitása egy külföldi vállalathoz
    Miért? Tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése céljából, ennek formája sokféle lehet: szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, workshopok stb.
  2. Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása egy külföldi partner felsőoktatási intézményhez
    Miért? Tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése céljából, ez lehet tréning, workshop, nyelvi kurzus, job shadowing stb.
  3. Oktatók mobilitása egy külföldi partnerintézményhez, hogy képzésben részesüljenek.

 

Ki pályázhat?

Az egyetem adminisztratív, oktatói és nem oktatói állománya.

 

Jellemzők

A személyzet képzési támogatása esetén a kiválasztást a küldő felsőoktatási intézmény intézi.

  • A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a küldő és fogadó fél által jóváhagyott munkatervet nyújt be a pályázó. A munkaterv tartalmazza a mobilitás célját, programját és várható eredményeit.
  • Különös figyelmet érdemel az esetleges érdekellentét / összeférhetetlenség azoknak a munkatársaknak az esetében, akik az Erasmus+ mobilitással foglalkoznak.
  • Mindkét intézmény - küldő és fogadó - felelős a külföldön töltött mobilitási időszak minőségéért.

A személyzet képzésének jogviszonyai – munkaterv

A felsőoktatási intézmények személyzetének felsőoktatási intézmények közötti mobilitása, valamint a felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti mobilitása esetén nincs szükség a küldő, illetve fogadó felsőoktatási intézmény és a személyzet között kötendő megállapodásra. A pénzügyi kötelezettségeket azonban megfelelő módon rögzíteni kell.

A munkatárs a mobilitás időtartamára vonatkozóan benyújtott, a küldő és fogadó intézmény által jóváhagyott, és a felek mindegyikének aláírásával ellátott egyéni munkatervben foglaltak alapján végzi tevékenységét a fogadó intézménynél a mobilitás időtartama alatt.

Személyzet mobilitása támogatási szerződés - pénzügyek

A személyzeti mobilitás két típusára vonatkozó pénzügyi szabályok ugyanazok. A támogatás a külföldi tanulmányút, illetve a személyzeti képzés időtartamára vonatkozó utazási és - amennyiben biztosított rá a forrás - megélhetési költséghez való hozzájárulás:
- A megélhetési költségeket napi alapján számítják ki, az adott évre vonatkozó Erasmus + Általános Pályázati felhívásban meghatározott célországonkénti maximum tiszteletben tartása mellett. Ez az összeg ösztöndíj formájában kerül kifizetésre.

- Az utazás költségeit a becsült (ex-ante) vagy a tényleges (ex-post) útiköltség figyelembevételével számítják ki. Ezt a valós költségek alapján fizetik ki.

- Az egyéni összegeket a küldő egyetem állapítja meg a Nemzeti Iroda által kiadott útmutató alapján.

A munkatárs a tanulmányútról visszatérve előre megadott mintán készít beszámolót a fő eredményekről.