Pályázat fogyatékossággal élők számára

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására

Figyelem! Az Óbudai Egyetem pályázati határideje az őszi félévre 2015. május 20, a tavaszi félévre utazóknál pedig 2015. október 27.. A később érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

Beadás módja:

1. Pályázati űrlap kitöltve elektronikusan és nyomtatva. Az elektronikus verziót kérjük a következőképp átnevezni: vezeteknev_keresztnev_disable_2015_16

Az elektronikus verziót a projectoffice@uni-obuda.hu címre kell elküldeni. A nyomtatott verziót 2 példányban, aláírva  a Nemzetközi Mobilitási Irodában kell leadni, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17, A. ép. 137. szoba.

2. A pályázathoz mellékelni kell:

  • A kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről.
  • Igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról (az igazoláson a kiutazás időtartamának is szerepelnie kell) - ezt az iroda a kari koordinátorok jelzése alapján kiállítja.

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap hallgatók számára

Pályázati űrlap oktatók/személyzet számára